پیام ها


پیام دکتر مرتضی قارونی نیک

پیام رییس سابق انجمن مکانیک سنگ ایران به بانک جامع معدن و صنایع معدنی ایران

1399/07/15
ادامه مطلب

پیام مهندس ابوالقاسم مظفری

پیام رییس سابق انجمن تونل ایران به بانک جامع معدن و صنایع معدنی ایران

1399/07/15
ادامه مطلب

پیام دکتر سروش مدبری

پیام رییس سابق انجمن زمین شناسی ایران به بانک جامع معدن و صنایع معدنی ایران

1399/07/15
ادامه مطلب

پیام دکتر عباس سروش

پیام رئیس سابق هیات مدیره انجمن ژئوتکنیک ایران به بانک جامع معدن و صنایع معدنی ایران

1399/07/15
ادامه مطلب

پیام جناب آقای مهندس الماسی

پیام رئیس کمیته کمیته ملی معدن ایران به بانک جامع معدن و صنایع معدنی ایران

1399/07/14
ادامه مطلب

پیام جناب آقای مهندس هرمز ناصرنیا

پیام رییس سابق سازمان نظام مهندسی معدن ایران به بانک جامع معدن و صنایع معدنی ایران

1399/07/14
ادامه مطلب

پیام جناب آقای مهندس محمدجعفر صادقی پناه

پیام عضو هیات مدیره خانه معدن ایران به بانک جامع معدن و صنایع معدنی ایران

1399/07/14
ادامه مطلب

پیام جناب آقای دکتر وجیه الله جعفری

پیام مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو IMPASCO) به شبکه معدن ایران

1398/08/18
ادامه مطلب

پیام جناب آقای دکتر غضنفری

پیام وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت به بانک جامع معدن و صنایع معدنی ایران

1397/01/14
ادامه مطلب

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

رویش باورها در دل کویر

شرکت فناوران طیف صنعت کویر

طراحی و ساخت سیستم مکانیزاسیون جا به جایی مواد و اجسام

شرکت معدنی آهن آجین (آجیمکو)

گروه آجین متشکل از شرکت معدنی آهن آجین، شرکت معدنی مهر آجین، ...

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

چادرملو، نماد توسعه پایدار - پیشگام در تکمیل زنجیره تولید