معرفی تشکل ها


کمیته پیمانکاران معدنی

معرفی کمیته پیمانکاران معدنی

1399/08/28
ادامه مطلب

معرفی خانه معدن ایران

خانه معدن ایران طبق بند " ک‌ " از ماده (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 12/10/1381 تحت شماره 163 در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ثبت رسید.

1399/07/16
ادامه مطلب

معرفی جامعه مهندسان مشاور ایران

مقدمات تاسیس جامعه مهندسان مشاور ایران پس از تصویب آیین نامه تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسان مشاور توسط هیات وزیران در خرداد ماه 1352 که در ماده 12 آن تاسیس جامعه مشاوران به منظور همکاری با سازمان برنامه پیش‌بینی شده بود، فراهم آمد و بعداً براساس تاییدیه وزارت کشور در تاریخ 10/10/1369، با نام «جامعه مهندسان مشاور ایران» به جای جامعه مشاوران ایران به فعالیت خود ادامه داده و تا امروز ادامه دارد.

1399/07/16
ادامه مطلب

معرفی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت مواد نسوز

انجمن صنفی کارفرمایان صنعت مواد نسوز کشور به عنوان یک NGO که در پی تفکر آزاد‌‎سازی اقتصادی کشور (ورود به عرصه توجه به جمیع نظرات در اداره اقتصادی کشور) به دنبال سایر نهادهای صنفی مردمی تشکیل شده است و بالطبع، تجربیات نهادهای مشابه صنفی قبلی را برای حرکت بهتر خود نیز مد نظر دارد.

1399/07/16
ادامه مطلب

معرفی انجمن مهندسی معدن ایران

انجمن مهندسی معدن ایران در سال 1381 با هدف ارتقاء و ترویج دانش معدنکاری، توسعه‌ی کمی و کیفی نیروهای متخصص، بهبود آموزش، پژوهش و فناوری در حوزه‌ی معدنکاری، و تسهیل ارتباط بین دانشگاه به‌عنوان مرکز تولید و ترویج علم، و صنعت به‌عنوان متقاضی دانش و فناوری تأسیس شد.

1399/07/16
ادامه مطلب

معرفی انجمن مکانیک سنگ ایران

انجمن مکانیک سنگ ایران فعالیت رسمی خود را از سال 1374 با تایید هیات موسس توسط وزارت علوم آغاز نمود.

1399/07/16
ادامه مطلب

معرفی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، به عنوان تنها نماینده تخصصی کسب و کار سنگ آهن ایران، تشکلی صنفی است که به منظور بهبود محیط کسب وکار اعضا و توسعه معدنکاری سنگ آهن ایران از سال 1391 تاسیس شده است.

1399/07/16
ادامه مطلب

معرفی انجمن سنگ ایران

انجمن سنگ ایران در تاریخ 20/6/1379 توسط مجمع عمومی مؤسس تأسیس گردید

1399/07/16
ادامه مطلب

معرفی انجمن مهندسی ژئوسنتتیک

انجمن صنفی کارفرمایی مهندسی ژئوسنتتیک ایران با هدف به کارگیری موثر محصولات ژئوسنتتیک، ایجاد رابطه عادلانه بین فروشندگان، تولیدکنندگان، خریداران و دیگر عوامل دخیل در صنعت، حفظ و تقویت رقابت سالم و غیرتخریبی بین فروشندگان و مجریان و دیگر عوامل دست اندرکار و شناساندن مصالح ژئوسنتتیک بعنوان یک محصول عام در جامعه مهندسی در تاریخ هفتم آبان 86 با برگزاری اولین جلسه خود شکل گرفته است.

1399/07/16
ادامه مطلب

معرفی انجمن ژئوتکنیک ایران

انجمن ژئوتکنیک ایران یکی از قدیمی‌‎ترین گروه‌‎های مهندسی در ایران است که در سال 1350 تاسیس شده است.

1399/07/16
ادامه مطلب

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

رویش باورها در دل کویر

شرکت فناوران طیف صنعت کویر

طراحی و ساخت سیستم مکانیزاسیون جا به جایی مواد و اجسام

شرکت معدنی آهن آجین (آجیمکو)

گروه آجین متشکل از شرکت معدنی آهن آجین، شرکت معدنی مهر آجین، ...

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

چادرملو، نماد توسعه پایدار - پیشگام در تکمیل زنجیره تولید