جستجو

آنالیز و بررسی امواج انفجاری در معادن بوسیله نرم افزار Herrmann

از آنجا که انفجار، رکن اساسی در غالب فعالیت ها و پروژههای معدنی، راه سازی و غیره می باشد؛ چگونگی مکانیزم کاری و عوامل موثر در تخریب حاصل از آن ...

2017/08/27
موسی الرضا سعید نژاد
کنفرانس ملی علوم معدنی